Digitalisering

Steeds meer bedrijven en overheden zijn de digitaliseringsslag aan het maken. Niet alleen de factuur- en poststromen in het bedrijf maar ook archieven zijn zo per computer te raadplegen. Deze nieuwe werksoort is zeer geschikt gebleken voor ónze medewerkers. Essentieel daarbij is, dat er een groeiende vraag op de arbeidsmarkt is. Daarmee zijn er kansen voor onze medewerkers op een plekje op deze arbeidsmarkt.

IMGL0230.jpg
 
0592 378 911 Postbus 990
9400 AZ Assen
Disclaimer | Colofon