Uitspraak vonnis kantongerecht bekend

De kantonrechter heeft Alescon in het ongelijk gesteld in de zaak die het FNV heeft aangespannen. Alescon gaat naar aanleiding van deze uitspraak in hoger beroep.

Ook na de uitspraak van de rechter is Alescon van mening conform de letter en intentie van de wet en het recht te hebben gehandeld. Alescon is teleurgesteld in het vonnis. Het SW-bedrijf heeft altijd het sociale perspectief voor ogen gehad. "Werken is leven" is vanouds Alescon’s visie. Het uitgangspunt was om dit voor zo veel mogelijk mensen mogelijk te maken. In plaats van mensen op de wachtlijst voor het SW-bedrijf te laten staan, konden er op deze manier meer mensen in dienst genomen worden.

De rechter heeft in het vonnis bepaald dat er binnen 8 weken een aantal maatregelen getroffen moeten worden die volgen uit de CAO SW. De meeste maatregelen waren al gewoon uitgevoerd in het verleden. Zo hanteert Alescon en/of Awerc-Flex al gewoon de functie-indeling van de CAO SW. Alescon zal de komende 8 weken eventuele nabetalingen doen, als die op basis van dit vonnis met terugwerkende kracht moeten worden uitgevoerd. Alescon is gehouden om het vonnis van de kantonrechter uit te voeren.

auteur: F. Pannebakker
« Terug naar overzicht
0592 378 911 Postbus 990
9400 AZ Assen
Disclaimer | Colofon