Overeenstemming FNV – Alescon

De vakbond FNV en het SW-bedrijf Alescon zijn het eens geworden over een schikking in de rechtszaak inzake Awerc-flex BV. De kantonrechter stelde Alescon eind december 2017 in het ongelijk.

Alescon ziet af van hoger beroep, ondanks dat Alescon van mening blijft dat zij rechtmatig en in het belang van haar werknemers heeft gehandeld.
De schikking houdt in dat de betrokken medewerkers waarover de rechtszaak ging (zij die via Awerc-flex bij Alescon werkzaam (geweest) zijn), per 1 januari 2018 in dienst komen bij Alescon en volledig onder de werkingssfeer vallen van de Cao-wsw. Ze komen in aanmerking voor een eindejaarsuitkering, dezelfde rechten bij ziekte, dezelfde seniorenregeling en contributieregeling vakbondslidmaatschap. Ook krijgen zij een nabetaling van de eindejaarsuitkering over de periode dat ze bij AwerC-flex in dienst zijn geweest. 

De media-aandacht heeft veel onrust teweeg gebracht bij de medewerkers van Alescon. Ook kan de nabetaling medewerkers in de problemen brengen, bijvoorbeeld omdat ze huur- en zorgtoeslagen ontvangen. Alescon wil de nabetaling niet terugvorderen van individuele medewerkers als zij het hoger beroep zou winnen. Dan zouden individuele medewerkers hun toeslagen weer opnieuw moeten aanvragen. Dat is praktisch onuitvoerbaar.

Er wordt nu geschikt, om rust te brengen onder de betrokken medewerkers. Het uitgangspunt van Alescon blijft ‘werken is leven’, en dan graag met plezier.

bron: Persbericht 17 januari 2018
auteur: F. Pannebakker
« Terug naar overzicht
0592 378 911 Postbus 990
9400 AZ Assen
Disclaimer | Colofon