Werken leer je door te werken

Alescon voert voor 6 Drentse gemeenten de wet Sociale Werkvoorziening uit. Daarnaast voert Alescon nog een aantal regelingen op het gebied van arbeidsre-integratie uit. Dit doet Alescon vanuit de visie: Werken leer je door te werken. Bij Alescon kijken we niet naar de beperking maar naar de mogelijkheden van mensen. Een ieder heeft kwaliteiten, waar zij en wij trots op kunnen zijn. Bij Alescon ontdekken medewerkers wat zij willen en kunnen en Alescon zorgt dat zij een plek krijgen op de arbeidsmarkt, binnen Alescon of daar buiten.

Werk/leer bedrijven

'Werken leer je door te werken' betekent voor Alescon dat wij zorgen voor scholing en een (tijdelijke) werkplek. Het uiteindelijke doel is een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt. Omdat te bereiken  hebben wij de beschikking over diverse werk/leerbedrijven. Voor de volgende stap in het proces maken we gebruik van onze joint-ventures.

Werkwinkel

De stap naar regulier werk zetten onze medewerkers in de werkwinkel. Dit onderdeel van Alescon zorgt voor nieuwe werkplekken buiten Alescon. Ook begeleidt de werkwinkel de werknemers die in de reguliere markt werken. De werkwinkel biedt hulp aan de werkgever over begeleidingsvraagstukken en ontneemt administratieve taken van de ondernemer.

IMGL2383.jpg
 
0592 378 911 Postbus 990
9400 AZ Assen
Disclaimer | Colofon