Klachten

Wij hopen dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent over onze dienstverlening en ons de kans geeft een oplossing te zoeken. Zo kunnen wij met uw hulp onze dienstverlening steeds verbeteren. We doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daartoe hebben wij werkafspraken. Bovendien houden wij ons aan het privacyreglement. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. Klik hier voor het reglement en klachtenformulier.

Alescon heeft zich geregistreerd in het meldingenregister van het college bescherming persoonsgegevens.

0592 378 911 Postbus 990
9400 AZ Assen
Disclaimer | Colofon