Media en publicaties

Publicaties

Op deze pagina kunt u alle openbare publicaties van Alescon vinden. Mocht de door u gewenste publicatie er niet tussen staan, neemt u dan contact op met de afdeling Communicatie.

Sociale werkgelegenheid

Op 11 oktober 2017 organiseerde Alescon een voorlichtingsavond voor haar gemeenteraden. Cedris gaf een heldere en verrassend interessante stand van zaken van de toekomst van Sociale Werkgelegenheid in ons land.

Jaarverslagen

Ieder jaar brengt Alescon een sociaal en financieel jaarverslag uit, deze worden gebundeld. Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Ze zijn alleen digitaal beschikbaar.

Jaarverslagen 2016
Jaarverslagen 2015
Jaarverslagen 2014
Jaarverslagen 2013 
Jaarverslagen 2012
Jaarverslagen 2011 
Jaarverslagen 2010 

Alescon is deelnemer in de Arbeidsmarktregio Drenthe en Groningen. Lees hier de laatste publicatie.

 

0592 378 911 Postbus 990
9400 AZ Assen
Disclaimer | Colofon