Werken leer je door te werken

Alescon voert voor 6 Drentse gemeenten de wet Sociale Werkvoorziening uit. Vanuit de visie: Werken leer je door te werken.
Bij Alescon kijken we niet naar de beperkingen maar naar de mogelijkheden van mensen. Iedereen heeft kwaliteiten. Bij Alescon ontdekken medewerkers wat zij willen en kunnen. Alescon zorgt voor een plek op de arbeidsmarkt, binnen Alescon of daar buiten.

Werk/leer bedrijven

'Werken leer je door te werken' betekent voor Alescon dat wij zorgen voor scholing en een (tijdelijke) werkplek. Het uiteindelijke doel is een zo regulier mogelijke werkplek. Om dat te bereiken  hebben wij de beschikking over diverse werk/leerbedrijven

Werkwinkel

Coaches in dit onderdeel van Alescon begeleiden de overstap van medewerkers naar buiten. Door coaching van de medewerker en hulp met werkplekaanpassingen bij de werkgever.

image15.jpg
 
0592 378 911 Postbus 990
9400 AZ Assen
Disclaimer | Colofon